Keahlian KAUTeM

RM20.00

RM
SKU: fi-masuk-1 Category:

Description

Fi masuk
13. (1) Tiap-tiap permohonan menjadi anggota hendaklah disertakan dengan fi masuk sebanyak RM20. Fi masuk itu menurut perenggan 50(a) Akta akan dikembalikan kepada pemohon jika permohonannya ditolak oleh Lembaga.

Keahlian KAUTeM