Koperasi Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka (KAUTeM) bertujuan untuk memberikan perkhidmatan terbaik melalui penyebaran maklumat melalui laman web yang tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, fakulti dan KAUTeM berhak untuk membuat perubahan pada maklumat dari semasa ke semasa dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti mengenai ketepatan maklumat tersebut. Koperasi mempunyai hak untuk menukar atau mengubahsuai mana-mana bahagian tanpa notis terlebih dahulu.

Laman web ini mungkin mengandungi pautan kepada pihak ketiga, KAUTeM tidak akan bertanggungjawab ke atas ketepatan dan kesesuaian kandungannya. KAUTeM tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh jangkitan virus semasa memuat turun maklumat dari laman web. Sedang adalah syarat laman web KAUTeM serta hak dan tanggungjawab anda semasa mengakses dan / atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini . Syarat-syarat ini akan menggantikan sebarang istilah sebelumnya yang anda terima atau diakses menerusi laman web ini. Penggunaan dan / atau akses berterusan anda terhadap perkhidmatan ini kemudiannya akan ditafsirkan sebagai penerimaan terma-terma ini.