Mesyuarat Lembaga Khas Koperasi Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka Berhad, Bil 1/2018