Menyatukan rakan Alumni UTeM melalui platform berteraskan keusahawanan.

Menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat Koperasi ini ialah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggotanya mengikut prinsip koperasi.