Permohonan menjadi anggota

  1. Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat di dalam boring rasmi Koperasi ini dan dialamatkan kepada setiausaha Koperasi atau pegawai Koperasi yang dipertanggunjawabkan.

ATAU

Boleh dibuat secara atas talian melalui laman web rasmi Koperasi ( kautem.org.my )