NOTIS MESYUARAT LEMBAGA KOPERASI ALUMNI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BERHAD (KAUTeM) BILANGAN 1/2018

Notis Mesyuarat ALK Bil1-2018

Rujukan: KAUTeM/MLK-1-2018
Tarikh: 29 Mac 2018
Kepada: Semua Ahli Lembaga Koperasi Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka Berhad

 

NOTIS MESYUARAT LEMBAGA KOPERASI ALUMNI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BERHAD (KAUTeM)
BILANGAN 1/2018

 

Bagi mematuhi Seksyen 41 Akta Koperasi 1993 (Akta 502) dan Undang-undang Kecil Koperasi Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka Berhad fasal (42) maka dengan ini adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Lembaga Koperasi bilangan 1/2018 akan diadakan pada ketetapan berikut:

Tarikh : 14 April 2018 (Sabtu)
Masa : 2.00 petang
Tempat : Bilik mesyuarat, AMTIS Solutions, No.5, Jalan TU40, Business Park@MITC Taman Tasek Utama, 75450 Ayer Keroh, Melaka.

Agenda Mesyuarat Lembaga KAUTeM adalah seperti berikut:

 1. Mengesahkan minit Mesyuarat Lembaga Khas yang diadakan pada 10 Januari 2018 di Samsung IoT, Kampus Teknologi, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
 2. Membincangkan perkara berbangkit.
 3. Mengkaji, membincang, menimbang dan memutuskan ;
  • Keputusan Mesyuarat Agung,
  • Laporan pengurusan,
  • Permohonan menjadi anggota KAUTeM,
  • Keahlian ANGKASA.
 4. Membentang dan meluluskan kedudukan kewangan bulanan.
 5. Mengkaji dan membincangkan projek KAUTeM yang sedia ada dan subsidiari.
 6. Mengkaji, membincangkan dan memutuskan cadangan projek baru KAUTeM dan subsidiari.
 7. Membincangkan hal-ehwal pengurusan dan ahli termasuk ;
  • Kursus wajib SKM dan Kehadiran program latihan,
  • Program pendidikan anggota.
 8. Melantik Jawatankuasa Audit Dalaman dikalangan anggota menurut undang-undang kecil 53.

Sehubungan dengan itu, Ahli Lembaga KAUTeM adalah dijemput hadir ke Mesyuarat Lembaga seperti tarikh, masa, tempat dan agenda yang disebutkan di atas.

Harap maklum,
Pengerusi, KAUTeM

Lawatan Wakil ANGKASA Negeri Melaka

Pada hari ini (19.3.2018) pihak KAUTeM telah menerima lawatan tiga wakil Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Negeri Melaka diketuai oleh Puan Norasimah Yahya bagi satu sesi penerangan ringkas kelebihan KAUTeM menjadi ahli kepada ANGKASA. Pada pertemuan itu, wakil ANGKASA menerangkan peranan ANGKASA dan SKM dalam perjalanan sesebuah koperasi berdaftar dan kemudahan serta bimbingan yang ditawarkan kepada ahli.

 

Visi, Misi, Matlamat & Fungsi ANGKASA

Visi ANGKASA adalah menjadi badan apeks pemangkin pembangunan koperasi terunggul di ASEAN menjelang 2020.

Misi ANGKASA adalah menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi serta melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak gerakan koperasi melalui pengurusan yang professional.

Matlamat penubuhan ANGKASA terkandung di dalam Undang-Undang Kecil (UUK) ANGKASA (Pindaan 2010). Menurut subseksyen 4(3) Akta, matlamat ANGKASA sebagai badan yang mewakili Gerakan Koperasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa (yakni koperasi apeks) ialah:-

1. menyatukan semua koperasi dalam Malaysia;

2. mewakili Gerakan Koperasi Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa;

3. memperjuang, mengawasi dan menjaga kepentingan dan pembangunan koperasi ahli khususnya dan Gerakan Koperasi amnya;

4. dan memudahkan operasi koperasi ahli.

Fungsi utama ANGKASA yang terkandung di dalam UUK 11 (1) adalah memastikan matlamatnya (ANGKASA) tercapai dengan memberi perkhidmatan sebagaimana yang diperihalkan dalam Undang-Undang Kecil. Di dalam UUK 11 (2), ANGKASA berfungsi untuk :-

1. memberi nasihat dan bantuan kepada koperasi ahli dalam perjalanan pengurusan perniagaan mereka;

2. menggalakkan kajian penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan Gerakan Koperasi;

3. menyedia dan memberi perkhidmatan nasihat dan panduan berkenaan dengan hal pentadbiran, pengurusan, perakaunan, audit, undang-undang, keusahawanan, skim perlindungan sosial termasuk zakat dan wakaf, kemudahan BPA dan lain-lain perkhidmatan untuk kepentingan koperasi ahli dan gerakan Koperasi amnya;

4. memajukan pendidikan, latihan dan penerangan ilmu koperasi, dan ilmu perniagaan, keusahawanan dan perindustrian dalam bidang yang dinyatakan dalam perenggan (o) fasal (1) undang-undang kecil 12;

5. membantu Kerajaan untuk menggalakkan dan mengembangkan Gerakan Koperasi dalam Malaysia selaras dengan Dasar Koperasi Negara dana pa-apa dasar Kerajaan berhubungan dengan koperasi;

6. mengambil dayausaha dan initiatif bagi menggalakkan dan menjalankan aktiviti-aktiviti dalam bidang sosial dan ekonomi Negara;

7. mengadakan atau menerima dan mentadbir kumpulan wang, tabung atau skim khas atau am bagi memajukan Gerakan Koperasi;

8. memainkan peranan dan menyelaras, sejauh mana yang munasabah, penjagaan alam sekitar;

9. berkhidmat sebagai pusat tumpuan fikiran mengenai segala perkara yang berkaitan dengan Gerakan Koperasi dan mengemukakan fikiran dan pendapat mengenai Gerakan Koperasi kepada mana-mana pihak yang berkaitan;

10. mengumpul segala maklumat berkaitan dengan Gerakan Koperasi;

11. mempromosi dan mengembang teknik pengurusan dan perniagaan serta penggunaan alat dan teknologi yang canggih;

12. melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan dan kebajikan termasuk penubuhan pasukan sukarela di dalam dan luar Malaysia; dan

13. pada amnya membantu dan memudahkan operasi koperasi ahli.

 

KAUTeM melihat keanggotaan di dalam ANGKASA mampu memberi manafaat dan faedah yang baik kepada ahli dan koperasi KAUTeM itu sendiri. Perincian keahlian KAUTeM akan dikemukakan dan disyorkan di dalam mesyuarat ALK KAUTeM akan datang untuk dipertimbangkan. Ahli akan dimaklumkan sebarang maklumat terkini.

Terima kasih.